BOEK COCREATIE REVOLUTIE

HET NIET TE MISSEN BOEK OVER COMPLETE COCREATIE

Deze praktische handleiding geeft antwoord op de belangrijkste vragen over cocreatie en helpt je op weg om complete cocreatie in te zetten voor duurzame waarde.
‘CoCreatie Revolutie’ schetst een volledig beeld van cocreatie. Geïllustreerd door uiteenlopende internationale case studies beschrijft het cocreatie niet als een methode, tool, of project, maar als een nieuw paradigma waarin eindgebruikers een continue, actieve rol spelen met en voor de organisaties die relevant voor ze zijn.

  • Een praktisch handboek voor het inbedden van complete cocreatie in de ontwikkelprocessen van organisaties.
  • De Nederlandse editie van het Engelstalige boek The 7 Principles of Complete Co-creation.

SAMENVATTING

Werd de vorige eeuw beheerst door een streven naar dominantie, de wereld van nu kenmerkt zich door een groeiend besef dat we samen meer kunnen dan alleen en dat delen leidt tot betere oplossingen. Deze Cocreatie Revolutie biedt een voedingsbodem aan nieuwe procesformules en tools zoals agile, lean, design thinking en UX-design. Die bieden op korte termijn houvast, maar leiden op zichzelf niet tot duurzaam succes. De sleutel daartoe is de productieve samenwerking tussen alle relevante partijen, inclusief eindgebruikers.

In hun boek Cocreatie Revolutie schetsen Stefanie Jansen en Maarten Pieters met hun zeven principes voor complete cocreatie een weg naar duurzaam succes. Geïllustreerd door uiteenlopende cases uit verschillende hoeken van de wereld geven zij praktisch toepasbare antwoorden op 32 vragen, waaronder: Wat is cocreatie? Hoe zet je het in? Welke partijen betrek je erbij? En: Hoe krijg je draagvlak? Een DIY-handboek voor iedereen die de Cocreatie Revolutie wil overleven!

BESTEL COCREATIE REVOLUTIE ONLINE

RECENSIES

Stijn Verkuilen
Innovatie Manager bij Heijmans

‘Een van die boeken die je niet kunt negeren. Inzichtgevend, to the point en actionable. Een boek voor leiders, innovators, thought provokers en iedereen die cocreatie naar een hoger niveau wil tillen.’

Pierre-Yves Panis
Chief Design Officer bij Signify

‘Ik geloof sterk dat ik in vele opzichten een betere ontwerper zal zijn met een dieper inzicht dankzij het toepassen van de principes van complete cocreatie!’

QRCA VIEWS
Magazine

‘Het boek is goed geschreven en tjokvol met cocreatie cases en voorbeelden. Het biedt, kortom, een bruikbaar perspectief op hoe je kunt samenwerken met consumenten / eindgebruikers om optimaal succes te behalen.’

INHOUDSOPGAVE

Introductie

Hier introduceren we de definitie en achtergronden van ‘complete cocreatie’ en beantwoorden we de kernvragen rondom dat begrip.

Hoofdstuk 1. Samen

Dit hoofdstuk beschrijft hoe complete cocreatie gebaseerd is op gelijkwaardige samenwerking tussen alle relevante interne en externe partijen.

Hoofdstuk 2. Met eindgebruikers

Hier beschrijven we waarom en hoe eindgebruikers altijd een centrale rol spelen in complete cocreatie.

Hoofdstuk 3. Consequent

Eindgebruikers en andere relevante partijen participeren consequent in iedere fase van het proces van complete cocreatie. Hier laten we zien hoe dat gaat.

Hoofdstuk 4. Productief

Hier beschrijven we hoe cocreatie leidt tot implementatie en hoe de valkuilen daarbij te vermijden.

Hoofdstuk 5. Transparant

Tijdens complete  cocreatie is relevante informatie toegankelijk voor alle participanten. Dit hoofdstuk gaat over het belang van transparantie en het gevaar van de ‘black box’.

Hoofdstuk 6. Gedragen

Hier gaan we in op zowel het belang als het hoe van het creëren en behouden van draagvlak bij stakeholders, sleutelfiguren en het cocreatieteam.

Hoofdstuk 7. Waardegedreven

Complete cocreatie resulteert in waarde voor eindgebruikers, de betrokken organisaties en de planeet. We bespreken drie niveaus van waardecreatie.

ALLES OVER COCREATIE EN ONS TEAM

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA